Güntaş Zemin - Hizmetler
Güntaş Zemin Ara

Hizmetlerimiz

Buradasınız: Anasayfa Hizmetlerimiz

Güntaş Zemin Teknik, zemin etüdü ve inşaat çalışmalarındaki tecrübeleri ile işe başlayıp özellikle jeoteknik konusunda mini kazık, ankraj ve jeoteknik projelendirme hizmetlerleri sunmaktadır.


BAŞLICA HİZMETLERİMİZ;FORE KAZIK


Zeminin bir delgi makinesi yardımı ile (hidrolik ya da mekanik) kazıldıktan sonra donatısının yerleştilip betonlanması ile oluşan kazıklardır. Diğer bir adı yerinde dökme betonarme kazıktır. Çapları 65cm ile başlayıp 150 cm’lere kadar çıkabilmektedir.

MİNİ KAZIK


Zemin iyileştirme ve iksa uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 25 -30 cm. çaplı uygulamaları Mini Kazık‘tır. Kazıklar 15m. derinliğe kadar olan iksa uygulamalarında ankrajlı olarak ve temel altlarında zemin iyileştirme işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Delgi işleminin sonunda hazırlanan demir donatısının kuyuya indirilmesinden sonra kuyuya beton dökülerek kazık işlemi tamamlanır.

ANKRAJ


Yapımına başlanan proje doğrultusunda çelik halatlar belli ölçülerde standar uzunlukta kesilerek hazırlanır. halatların kök kısmı, eşit aralıklarla bir ayırıcı ve bir birleştirici ile sabitlenerek birbirilerine sabitlenir. daha sonra ise hazırlanan halatlar serbest uçu polietilen boru ile izole edilir. Kök bölgeden serbest kısma geçiş özel geçirimsiz malzeme ile izole edilerek, enjeksiyonun serbest bölgeye geçişi önlenmiş olur. Ayrıca ankraj halat demetine boydan boya bir veya iki adet enjeksiyon maksatlı polietilen boru takılır. Bu borulardan biri kök bölgesinde eşit aralıklarla delinerek bantlanır. Bu şekilde öngerme demeti hazırlanmış olur.

JET GROUT


Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde kazık uygulamalarında (forekazık-mini kazık) zorluklar yaşanmakta ve uygulamalar ekonomik olmamaktadır. Bu tür gevşek - sıkıntılı zeminlerde jet grout yöntemi ile zemin iyileştirme uygulamaları hızlı ve ekonomik oluşu nedeniyle tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Zemin Araştırma Merkezi ileri teknolojik ekipman ve donanımıyla kazık uygulamaları yanında jet grout yöntemini de başarı ile kullanmaktadır. Zemin Araştırma Merkezi sahib olduğu jet grout seti ile jet grouting uygulamalarını başarılı bir şekilde yapmaya devam etmektedir.

PÜSKÜRTME BETON


Günümüzde uygulama alanları gittikçe artmakta olan Püskürtme Beton (shotcrete); normal betona göre daha ince taneli ve daha yüksek çimento oranlı özel dizayn betonun, yüksek basınçlı pompa ile püskürtülmesiyle uygulanmaktadır.

Püskürtme Beton; yol veya otoban kenarlarındaki şevlere, temel kazısı sırasında kayma tehlikesi olan yan yüzeylere, tünel yada metro inşaatlarında tavan ve duvarlara, toprak kayması yada kaya, taş parçasının düşmesinin engellenmesinin istenildiği alanlarda, yapı güçlendirme projelerinde, bina duvar ve kolonlarına ayrıca dekoratif amaçlı olarak yapay kaya gibi alanlara yada izolasyon koruyucu katman olarak havuzlarda ve suyun aşındırıcı etkisinden korunmak amacıyla dere yataklarında kullanılabilmektedir.
?>